'డిప్రెషన్' ని ఢీ కొనే ఆయుధాలు పళ్లు,కూర

 లవ్ ఫెయిల్యూర్, కెరీర్ లో ఎదుగుదల లేకపోవటం, పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవటం..ఇలా కారణం ఏదైనా మనిషి కుంగిపోతూంటారు. తేలిగ్గా డిప్రెషన్ కు లోనవుతూంటారు. అయితే కొందరు తేలిగ్గా కొద్ద

ఇంకా చదవండి